Balanseprodukter

Overordnet om balanseproduktene:

 Det er viktig at vannet er i balanse – både med hensyn til pH-verdi og alkalinitet. Når disse to verdiene er i balanse, er badevannet ditt mye lettere å styre.

Mange opplever problemer med uklart vann eller kalk i spabadet. Begge problemer kan unngås hvis både pH-verdien og alkaliniteten er i balanse.


Husk å måle alkaliniteten i vannet du heller i spaet ditt
. Hvis alkaliniteten er for høy, kan pH-verdien i vannet ikke endres. Vannet vil derfor se uklart ut. Er alkaliniteten for lav, vil pH-verdien konstant være ustabil.

Optimale verdier

 Den optimale pH-verdien ligger på 7,0-7,4.

Den optimale alkaliniteten ligger på 80-120 mg/l.