Balanseprodukter

Den viktigste faktoren for avbalansering av bassengvannet er korrekt justering av pH-verdien.

Ofte tillegges pH-verdien mindre betydning når det gjelder forebygging av ulike vannproblemer

som f.eks. algevekst, irritasjon av hud og øyne samt tåkete og uklart vann. Korrekt pH-verdi er

imidlertid avgjørende for effektiv desinfeksjon, flokkulering samt effekten av andre pleiemidler

som er utviklet for å virke optimalt ved nøytral pH-verdi (så nær 7,0 som mulig).

Optimale verdier

Den optimale pH-verdien ligger på 7,0-7,4.

Den optimale alkaliniteten ligger på 80-120 mg/l.