Spesialprodukter

Spesialprodukter; Flokningsmidler, Algemidler.

Selv om badevannet er desinfisert og i balanse, påvirkes det i tillegg til belastningen fra de badende av:

luftforurensning, vind, kraftig nedbør, temperaturvariasjoner og beplantning i nærheten.

Alt dette er forhold som kan påvirke hvor klart vannet er. Det kan bli mer grønnlig,

grått eller melkefarget.