Saniklar Clear Water

Saniklar Clear Water er et flytende flokkuleringsmiddel som brukes når man ønsker en hurtig forbedring av bassengvannets klarhet.

PrisNOK390,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Bruksanvisning

Saniklar Clear Water samler som en «magnet» de fine svevepartiklene som gjør vannet grått og uklart, til større fnokker, slik at de kan fanges opp av glass- ellers sandfilteret, eller støvsuges bort fra bunnen hvis de nedfelles der. Fnokkene av partikler fjernes enkelt fra filteret med returspyling.

Saniklar Clear Water kan brukes i alle bassenger uansett om det brukes klorholdige eller klorfrie pleiemidler.

NO BRUKSANVISNING
MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER. MÅ
IKKE FORTYNNES FØR TILSETTING.
Saniklar Clear Water er et flytende flokkuleringsmiddel som
brukes for å gjøre bassengvannet klarere på en hurtig måte.
Clear Water samler de fine svevepartiklene
som gjør vannet grått og uklart, som en «magnet» til større
fnokker slik at de kan fanges opp av sandfilteret eller
støvsuges bort fra bunnen hvis de nedfelles der.
1. Returskyll sandfilteret.
2. Beregn 250 ml Clear Water pr. 10 m3 vann.
3. Den mengden Clear Water som ønskes tilsatt, fordeles
jevnt langs kanten av bassenget. La filterpumpen gå under
tilsettingen.
4. Returskyll sandfilteret etter 8 timer og støvsug bunnen av
bassenget for eventuelt bunnfall.
Tips! Se www.saniklar.no dersom du har problemer med
vannet i bassenget.
ADVARSEL! Dette produkter bør ikke brukes som et
permanent flokkuleringsmiddel i forbindelse med diatomitt,
patron- eller filterposefiltrering. • Ikke dryss produktet ut over vannoverflaten, samtidig som noen oppholder seg i vannet.
• Oppbevar produktet kjølig og tørt i et ventilert rom ved maksimalt 35° C.