Smart Test Photometer- Cl/Brom/pH/TA/Cya.

SmartTest er et digitalt photometer som raskt og enkelt gir deg nøyaktige målinger av pH-verdi, alkalinitet samt klor- og brom-innhold, som er de verdiene du måler oftest.

PrisNOK1 590,00 inkl. mva.
 • Produktinfo
 • Bruksanvisning

Bare fyll vann i prøvekammeret og tilsett testtabletter for å avlese verdiene i vannet.

Enkelt og nøyaktig!

 

Merknader til brukeren (se bilder)

 1. Slå på apparatet med ON/OFF-knappen. Displayet viser ”0”. Utfør nulljustering for alle metodene:

 2. Fyll opp hele prøvekammeret med vann.

 3. Lukk prøvekammeret med det grå dekslet.

 4. Trykk på ZERO/TEST-knappen. Det blinker ”000” i ca. 8

  sekunder. Deretter viser displayet ”0.0.0”.

 5. Velg analyse med MODE-knappen: Cl (frittklor/

  totalklor) → pH → TA → CyA → Br → Cl ... (scroll).

 6. Ta av dekslet, og tilsett den aktuelle tabletten.

page18image5752

Metode
ClF : Frittklor (ClF)ClT : Totalklor (Clt)pH : pH-verdi
CyA : CyanursyreTA : Alkalinitet-MBr : Brom

tablett som skal brukes

DPD No.1
DPD No.1 + DPD No.3 PHENOL RED PHOTOMETER CyA-Test ALKA-M-PHOTOMETER DPD No.1

NO

page18image10000page18image10160
 1. Knus tabletten med rørepinnen, og rør helt til tabletten er helt oppløst.

 2. Lukk prøvekammeret igjen med det grå dekslet. Sving apparatet frem og tilbake i ca. 15 sekunder, ikke rist.

 3. Deretterholdesapparatetroligogfremtiltestav ClF/pH/CyA/Br: 15 sek. eller til test av ClT/TA: vent 2 minutter.

10.Trykk på ”Zero/Test”. Et streksymbol “---“ blinker i
ca. 6 sekunder. Resultatet vises på displayet (mg/l). Eller:

LOW måleområde underskredet HIGH måleområde overskredetn

Gjenta testen

Trykk ”Zero/Test”-knappen

Annen metode

Ta ny prøve. Trykk Mode-knappen og scroll. Utfør test.

Ny nulljustering (alternativ)

Trykk på ”Zero/Test”-knappen i ca. 2 sek.