Maxi 2000 Multifunction 200 g tabs 5 kg

Saniklar Maxi 2000 er langsomt løselig 200 grams klortablett som over en uke avgir en vedlikeholdsdose av klor, flokkuleringsmiddel og algemiddel.

PrisNOK890,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Bruksanvisning

Det anbefales å kontrollere bassengvannets innhold av cyanursyre regelmessig og fortynne med rent vann hvis cyanursyrenivået overstiger 50 mg/l.

Egenskaper:

• 200 g langsomt oppløselig tablett/puck

• Hver enkelt tablett er pakket i plastpose (gjelder ikke 25 kg pakninger)

• Klordesinfeksjon med stabilisator (cyanursyre)

• Oksidasjonseffekt

• Flokkuleringseffekt

• Gjennomsnittlig aktivt klorinnhold ca 86 %

• Kan brukes i hardt vann

• Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg

NO Bruksanvisning


Før du bruker dette produktet, må du lese alle instruksjonene og sikkerhetsforkriftene som står nedenfor: Må ikke blandes med andre produkter. Må ikke oppløses før tilsetting.
Maxi 2000 er en spesialformulert 200 g bassengtablett med multifunksjon: Desinfeksjon · stabilisering · Flokkulering · pH-regulering · Motvirker algevekst
1. Mål vannets pH-tall med bassengtesteren og juster til pH 7,0 - 7,4 om nødvendig. 2. Mål bassengets klortall med bassengtesteren og juster til 1 - 3 mg/l med Saniklar Super Boost granulat.


3. Tilsett 1 tablett pr. 25 m3 bassengvann.


4. Avhengig av hvor raskt tabletten ønskes oppløst, klippes større eller mindre hjørner av tablettposen, og tabletten legges i skimmerkurven, en tablettflyter eller i en klorinator.


5. Kast aldri tabletten direkte i bassenget, da vinylduken avfarges.


Tips! Se www.saniklar.no dersom du har problemer med vannet i bassenget. ADVARSEL!
Forurensning eller feilaktig bruk av produktet kan forårsake brann, eksplosjon eller dannelse av giftige gasser.
Produktet må ikke komme i kontakt med eller blandes med andre stoffer, herunder andre vannpleieprodukter (og doseringsutstyr).
Ikke spill vann på produktet. Dersom produktet kommer i kontakt med små mengder vann, kan det reagere voldsomt og utvikle kraftig varme og giftige gasser og forårsake spruting.
Dette produktet utgjør en risiko for helse og miljø, og vi anbefaler at forhandlerne leser det tilhørende sikkerhetsdatabladet og instruksjonene på emballasjen.
Ikke tilsett produktet eller tablettflyteren på vannoverflaten, samtidig som noen oppholder seg i vannet. Ikke plasser tablettflyteren i skimmeren.
Dersom innholdet av fritt klor i vannet er høyere enn 5 mg/l, må nivået reduseres med Saniklar Antichlor før bassenget tas i bruk.
Fyll en ren bøtte med 10 liter vann før bading. Fjern tablettflyteren fra bassenget og legg den i bøtten med vann, som deretter skal plasseres utilgjengelig for de badende. Etter bading plasseres tablettflyteren i bassenget igjen og vannet i bøtten helles ut i bassenget.