Super Boost Granulat 5kg

Super Boost er et ustabilisert (gir ikke klorlås), lett løsbart granulat som kan brukes i alle typer bassenger til daglig klorering og til periodevis sjokkklorering.

PrisNOK990,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Bruksanvisning

Egenskaper:

• Granulat som oppløses raskt

• Gjennomsnittlig aktivt klorinnhold ca 70 %

• Minimum aktivt klorinnhold ca 65 %

• Uløselige følgestoffer mindre enn 6 % (i destillert vann)

• Desinfeksjon uten tilførsel av stabilisator (cyanursyre)

• Kan brukes sammen med alle typer filteranlegg

• Kan brukes i hardt vann

• Mindre avgassing under lagring sammenlignet med isocyanurater

 

NO

Saniklar Super Boost er et ustabilisert (gir ikke klorlås), lett løsbart
granulat som kan brukes i alle typer bassenger til daglig klorering og til
periodevis sjokkklorering.
Dosering:
1. Mål bassengets klortall med bassengtesteren og juster til 1 - 3 mg/l.
2. Er klortallet under 1 mg/l, tilset (best om kvelden) 100 g = 1 dl Super
Boost pr. 25 m3 vann.
3. Juster pH-verdien til 7,0 - 7,4 før tilsetting. Spre den anbefalte doseringsmengden ut over så stor overflate som mulig, mest over bassengets
dypeste område for å unngå risiko for bleking av bassengduken.
La sirkulasjonspumpen gå under og etter tilsettingen. Etter ca.
15 min. kan virkningen kontrolleres med en ny klormåling.
4. Ved nypåfylling eller sesongoppstart sjokkloreres ved å tilsette 500 g =
5 dl Super Boost pr. 25 m3 vann.
Tips! Se www.saniklar.no dersom du har problemer med vannet i bassenget. Advarsel! Ikke spill vann på produktet . Dersom produktet kommer i kontakt med små mengder vann,kan det reagere voldsomt. • Bruk den medfølgende målebegeret for dosering av produktet. Aldri bruke målebegeret til andre formål. Plasser målebegeret tilbake i pakken med sikkerhet det er tørt. Plasser målebegeret tilbake i pakken med sikkerhet for det er tørt.Dryss ikke produktet ut i vannet mens det er badegjester i bassenget. Oppbevar produktet kjølig og tørt i et ventilert rom ved maksimalt 35°C.